User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2022-06-27

Boží přítomnost

Uvědomím si, že když tu dnes sedím, Bůh se na mě s láskou dívá. Jsem a existuji díky jemu, to on mě udržuje v mém bytí. Chvíli o tom v klidu popřemýšlím.  

Vnitřní svoboda

Pane, ať si vždycky vážím daru svobody.
Dal jsi mi velký dar svobodného ducha.
Naplň mého ducha svým pokojem a radostí.

Vědomí prožitých chvil

V přítomnosti milujícího Boha si v mysli přehraji uplynulý den.
Začnu od této chvíle a převinu si zpětně události celého dne.
S vděčností si všimnu všeho dobrého a zářivého.
Nepominu ani stíny. Podívám se, co mi říkají
a budu hledat u Pána uzdravení, odvahu a odpuštění.

Po přečtení

Matouš 8,18-22

Když Ježíš uviděl kolem sebe velké zástupy, rozkázal odplout na druhý břeh. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: "Mistře, půjdu za tebou všude, kam půjdeš!" Ježíš mu (však) odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." A jiný, jeden z jeho učedníků, mu řekl: "Pane, dovol mi, abych napřed šel a pochoval svého otce." Ale Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Dne jsme pozváni k tomu, abychom uvážili, co znamená být křesťanem, Ježíšovým následovníkem. Není to záruka snadného života. Následovat Ježíše znamená být připravení být s ním dobrých i zlých časech.
  • Ale neznamená to, že musíme bát. Když jsme s Ježíšem, je Ježíš s námi a jak víme z evangelia, má s námi soucit a má nás rád. Obnovím své odevzdání se Ježíšovi a svou důvěru v jeho dobrotu.

Rozmluva s Ježíšem

Co se ve mě rozehrává, co prožívám, když se modlím a uvažuji o Božím slově? Představím si, že Ježíš stojí nebo sedí vedle mě, a otevřu mu své srdce.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku