User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2022-06-30

Boží přítomnost

Přítomnost ovlivňuje mou budoucnost.
Chvíli pouvažuji o laskavé Boží přítomnosti
uprostřed tolika věcí, které mě mají v moci.
Pak jej poprosím, abych mu dovolil/a
utvářet tyto a budoucí chvíle mého života.

Vnitřní svoboda

Pane, pomoz mi, aby mě nesvazovaly výstřední nápady.
Ať mě nezotročuje touha po bohatství.
Ať mám srdce a mysl volné a připravené milovat tě a sloužit ti.

Vědomí prožitých chvil

V přítomnosti milujícího Boha si v mysli přehraji uplynulý den.
Začnu od této chvíle a převinu si zpětně události celého dne.
S vděčností si všimnu všeho dobrého a zářivého.
Nepominu ani stíny. Podívám se, co mi říkají
a budu hledat u Pána uzdravení, odvahu a odpuštění.

Po přečtení

Matouš 9,1-8

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle - přinášeli mu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: "Ten člověk se rouhá!" Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: "Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější - říci: `Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: `Vstaň a choď'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" - řekl ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!" A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíš vidí do lidských srdcí a pomáhá lidem uvědomovat si své touhy a motivace. V Boží přítomnosti otevřu Ježíšovi své srdce a sdělím mu, co se v mém nitru v posledních dnech dělo.
  • Lidé, kteří přinesli ochrnulého k Ježíšovi, si přáli, aby byl zdravý jako oni. Ježíš je nezklamal, ale ukázal jim také, že nás Bůh chce uzdravit i vnitřně, abychom před ním mohli stát vzpřímeně.

Rozmluva s Ježíšem

Pane Ježíši, ty ke mně mluvíš slovy Písma. Ať dnes dokážu odpovědět na tvé volání. Nauč mě vnímat v životě tvou pomocnou ruku.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku