User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2022-07-01

Boží přítomnost

Jsi stále se mnou, Pane.
Ve tvém milujícím srdci nalézám bezpečí.
Jsi silou v mé slabosti.
Jsi útěchou v mém smutku.

Vnitřní svoboda

Poprosím o Boží pomoc,
abych se uvolnil/a od svých starostí
a v modlitbě se více otevřel/a Bohu,
aby hlubší poznání Boha podnítilo mou lásku a ochotu sloužit.

Vědomí prožitých chvil

Jak se dnes cítím?
Jak jsem na tom s Bohem? S ostatními lidmi?
Mám důvod k vděčnosti? Tak poděkuji.
Mám důvod k lítosti? Tak požádám o odpuštění.

Po přečtení

Matouš 9,9-13

Když Ježíš šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Dnes má v Irsku svátek Oliver Plunkett, irský katolický biskup, který byl umučen v 17. století. Mučedníci v nás vždy vyvolávají poněkud nepříjemné pocity, protože byli radikální ve své oddanosti víře. Děkuji Bohu za tyto lidi a prosím o sílu být čestným člověkem i za cenu osobního utrpení.
  • „Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ Když stojím před Ježíšem, prosím, abych rostl/a v chápání těchto jeho slov. Je pro mě tak snadné cítit se nadřazený/á ostatním, a proto prosím o svobodu, abych před Ježíšovým nekonečným milosrdenstvím dokázal/a uznat svou hříšnost.

Rozmluva s Ježíšem

Pamatuji na to, že jsem stále v Boží přítomnosti, představím si Ježíše, jak stojí nebo sedí vedle mne, a řeknu mu všechno, co mám na mysli a co mám na srdci. Hovořím s ním jak přítel k příteli.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku