User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2022-07-03

Boží přítomnost

S Ježíšem se můžeme setkat v kteroukoli chvíli, ve dne i v noci.
Stále čeká na naše zavolání.
Je to úžasné.
Bez telefonu, bez e-mailu, stačí zašeptat.

Vnitřní svoboda

Tvá smrt na kříži mi získala svobodu.
Mohu žít radostně a svobodně bez strachu před smrtí.
Tvé milosrdenství nezná hranic.

Vědomí prožitých chvil

V přítomnosti milujícího Boha si v mysli přehraji uplynulý den.
Začnu od této chvíle a převinu si zpětně události celého dne.
S vděčností si všimnu všeho dobrého a zářivého.
Nepominu ani stíny. Podívám se, co mi říkají
a budu hledat u Pána uzdravení, odvahu a odpuštění.

Po přečtení

Marek 7,31-37

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“ A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. (Ježíš) jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal: i hluchým dává sluch, i němým řeč!“

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíš posílá své učedníky před sebou. Ježíšův učedník je vždy také apoštol. Jsme posláni, abychom přinášeli pokoj všude tam, kde se nacházíme, abychom druhým předávali dobrou zprávu, že se k nám přiblížil Bůh a jeho spásná moc. Pomalu a v modlitbě čtu tato slova a nechávám se jimi zasáhnout, aby mi ukázala, k jakému poslání mě Ježíš posílá a jakým způsobem mohu toto poslání naplnit. Prosím, abych mu byl/a věrný/á a důvěřoval/a tomu, kdo mě posílá.
  • Možná se budu cítit překvapen/a že Ježíš posílá tolik lidí, a tak brzy poté, co je povolal. Nebyli na žádném formačním kurzu, neměli žádnou kvalifikaci kromě toho, že byli s Ježíšem a chtěli ho následovat. I já velmi často pochybuji o tom, zda jsem dost dobrý/á nebo hoden/hodná přinášet Ježíše druhým, zvláště ve světě, který se zdá být tak nepřátelský. Ježíš mi však důvěřuje, chce jen, abych si užíval/a jeho přátelství a důvěřoval/a jeho slovu. Potřeba pokoje a uzdravení je tu a je skutečně naléhavá. Prosím, abych nebyl/a hluchý/á k jeho volání, ale abych velkoryse odpověděl/a, jak nejlépe dovedu.

Rozmluva s Ježíšem

Co se ve mě rozehrává, co prožívám, když se modlím a uvažuji o Božím slově? Představím si, že Ježíš stojí nebo sedí vedle mě, a otevřu mu své srdce.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku