User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2023-09-21

Boží přítomnost

Má duše touží po tobě, Pane.
Když myslím na tebe,
zklidňuji se a nacházím pokoj.

Vnitřní svoboda

Poprosím o Boží pomoc,
abych se uvolnil/a od svých starostí
a v modlitbě se více otevřel/a Bohu,
aby hlubší poznání Boha podnítilo mou lásku a ochotu sloužit.

Vědomí prožitých chvil

Žiji a existuji v celé síti vztahů - k přírodě, k lidem a k Bohu. Uvědomím si je a poděkuji za život, který mi dávají, který jimi proudí. Některá tato propojení jsou zkřivená a nebo narušená: mohu cítit lítost, hněv, zklamání. Modlím se za dar přijetí a odpuštění.

Po přečtení

Matouš 9,9-13

Když Ježíš šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíš se snaží oslovit morální a společenské vyděděnce tehdejší společnosti. Považuje je za své přátele. Jako výběrčí daní pro římskou okupační armádu Matouše všichni nenávidí. Jakou vzpruhou pro jeho sebevědomí je, že v něm Ježíš vidí dobro a chce, aby se stal součástí jeho nového a živého hnutí! Ať už se vidím jakkoli, Ježíš i ve mně vidí přítele.
  • Matouš pořádá velkou oslavu a zve na ni všechny, které náboženský establishment zavrhl. Ježíš se rád dělil o jídlo: nikdo neměl být vyloučen ze „stolního společenství“ s ním. Nikdy neříká: „S tím člověkem si nesednu!“ Zde máme model eucharistie jako společenství s Kristem a společenství s druhými, přičemž nikdo není na seznamu nežádoucích.

Rozmluva s Ježíšem

Co se ve mě rozehrává, co prožívám, když se modlím a uvažuji o Božím slově? Představím si, že Ježíš stojí nebo sedí vedle mě, a otevřu mu své srdce.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku