User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2023-09-21

Boží přítomnost

Jsi stále se mnou, Pane.
Ve tvém milujícím srdci nalézám bezpečí.
Jsi silou v mé slabosti.
Jsi útěchou v mém smutku.

Vnitřní svoboda

Pane, daruj mi svobodu ducha.
Očisti mé srdce a duši,
abych mohl/a radostně žít ve tvé lásce.

Vědomí prožitých chvil

Protože vím, že mě má Bůh rád, a to bez jakýchkoli podmínek z mé strany, mohu si dovolit být k sobě i k němu naprosto upřímný/á. Jaký byl zatím dnešní den? Jak se cítím? Vyslovím před Pánem své pocity. Zcela otevřeně.

Po přečtení

Matouš 9,9-13

Když Ježíš šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíš se snaží oslovit morální a společenské vyděděnce tehdejší společnosti. Považuje je za své přátele. Jako výběrčí daní pro římskou okupační armádu Matouše všichni nenávidí. Jakou vzpruhou pro jeho sebevědomí je, že v něm Ježíš vidí dobro a chce, aby se stal součástí jeho nového a živého hnutí! Ať už se vidím jakkoli, Ježíš i ve mně vidí přítele.
  • Matouš pořádá velkou oslavu a zve na ni všechny, které náboženský establishment zavrhl. Ježíš se rád dělil o jídlo: nikdo neměl být vyloučen ze „stolního společenství“ s ním. Nikdy neříká: „S tím člověkem si nesednu!“ Zde máme model eucharistie jako společenství s Kristem a společenství s druhými, přičemž nikdo není na seznamu nežádoucích.

Rozmluva s Ježíšem

Pane Ježíši, ty ke mně mluvíš slovy Písma. Ať dnes dokážu odpovědět na tvé volání. Nauč mě vnímat v životě tvou pomocnou ruku.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku