User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2023-09-22

Boží přítomnost

"Buď klidný a věz, že já jsem Bůh."
Tvé slovo, Pane, nás uklidňuje
a tvá přítomnost naplňuje pokojem.

Vnitřní svoboda

"Jsem svobodný/á."
Když se dívám na ta napsaná slova,
vzbuzují ve mně údiv
a úžasný pocit svobody.
Děkuji ti, Bože.

Vědomí prožitých chvil

Jak se dnes cítím?
Jak jsem na tom s Bohem? S ostatními lidmi?
Mám důvod k vděčnosti? Tak poděkuji.
Mám důvod k lítosti? Tak požádám o odpuštění.

Po přečtení

Lukáš 8,1-3

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Pane, na dvanáct apoštolů často vzpomínáme, na ženy se často zapomíná. Byly členkami tvé putující skupiny a nejen tě podporovaly, ale riskovaly svou pověst tím, že se vydaly na cestu s muži. Pro skupinu žen, včetně mocných jako Johanka a bývalých prostitutek jako Magdaléna, bylo opuštění domova a cestování s rabínem skandální. Ukázaly lásku a odvahu velkých křesťanských žen v průběhu věků.
  • Přítomnost žen mezi Ježíšovými učedníky byla kontrakulturní a velmi neobvyklá. Jednou z nich byla žena, kterou trápili démoni, a další patřila k Herodově družině. Když je lidé viděli s Ježíšem, vyvolávalo to komentáře. Ježíš přišel ukončit původní status quo a nastolit nový světový řád. Šel proti mnoha kulturním a náboženským zvyklostem, pokud byly v rozporu s jeho láskou a spravedlností, a jeho přátelství se ženami patřilo k těm nejvýznamnějším.

Rozmluva s Ježíšem

Pamatuji na to, že jsem stále v Boží přítomnosti, představím si Ježíše, jak stojí nebo sedí vedle mne, a řeknu mu všechno, co mám na mysli a co mám na srdci. Hovořím s ním jak přítel k příteli.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku