User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2023-09-22

Boží přítomnost

Tlukot mého srdce, nádechy a výdechy, běh mé mysli, to všechno svědčí o tom, že mě Bůh neustále dotváří. Na chvíli se zastavím a ztiším a zkusím si uvědomit, jak je ve mně Bůh tímto způsobem přítomný.

Vnitřní svoboda

Bože, pomoz mi. Chci se uklidnit a osvobodit od roztržitosti a starostí. Chci ti v této chvíli modlitby otevřít své srdce a učit se více tě milovat a lépe ti sloužit.

Vědomí prožitých chvil

Připomenu si, že jsem stále v Boží přítomnosti.
Skryji se v jeho milujícím srdci. On je mou silou ve chvílích slabosti. Utěšuje mě v mém zármutku.

Po přečtení

Lukáš 8,1-3

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Pane, na dvanáct apoštolů často vzpomínáme, na ženy se často zapomíná. Byly členkami tvé putující skupiny a nejen tě podporovaly, ale riskovaly svou pověst tím, že se vydaly na cestu s muži. Pro skupinu žen, včetně mocných jako Johanka a bývalých prostitutek jako Magdaléna, bylo opuštění domova a cestování s rabínem skandální. Ukázaly lásku a odvahu velkých křesťanských žen v průběhu věků.
  • Přítomnost žen mezi Ježíšovými učedníky byla kontrakulturní a velmi neobvyklá. Jednou z nich byla žena, kterou trápili démoni, a další patřila k Herodově družině. Když je lidé viděli s Ježíšem, vyvolávalo to komentáře. Ježíš přišel ukončit původní status quo a nastolit nový světový řád. Šel proti mnoha kulturním a náboženským zvyklostem, pokud byly v rozporu s jeho láskou a spravedlností, a jeho přátelství se ženami patřilo k těm nejvýznamnějším.

Rozmluva s Ježíšem

Jak na mě Boží slovo zapůsobilo? Nedotklo se mě?
Potěšilo mě nebo mě pohnulo ke změně jednání?
Představím si Ježíše, jak sedí nebo stojí vedle mne,
obrátím se k němu a sdělím mu své pocity a dojmy.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku