User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2023-11-18

Boží přítomnost

"Stojím u dveří a klepu," říká Pán.
Jaká čest, že ke mně chce přijít
Pán celého světa.
S radostí ho přivítám.

Vnitřní svoboda

Jak je snadné upadnout do pasti bohatství.
Pomoz mi, Pane, ať nepodlehnu
ziskuchtivosti a sobectví.
Připomínej mi, že ty nejcennější věci v životě jsou zadarmo:
láska, smích, starostlivost a blízkost druhého.

Vědomí prožitých chvil

Připomenu si, že jsem stále v Boží přítomnosti.
Skryji se v jeho milujícím srdci. On je mou silou ve chvílích slabosti. Utěšuje mě v mém zármutku.

Po přečtení

Lukáš 18,1-8

Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: 'Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: 'I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.'" A Pán řekl: "Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?"

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Někdy býváme netrpěliví a můžeme mít pocit, že když nejsou naše modlitby vyslyšeny okamžitě, že je Bůh nevyslyšel. Žijeme ve světě okamžitého uspokojení, instantní kávy, okamžitého kontaktu. Stačí stisknout tlačítko na počítači a můžeme být kdekoli na světě! Ježíš nás však v dnešním evangeliu žádá, abychom byli trpěliví: „stále se modlete a neklesejte na mysli.“ Naše modlitby budou vyslyšeny. Možná ne tak, jak očekáváme, ale budou vyslyšeny způsobem, který je pro nás prospěšný.
  • Ježíši, nauč nás důvěřovat ti a neztrácet naději, když tě vzýváme v modlitbě. Přímluvná modlitba nikdy nezůstane bez odpovědi, ale naše cesty nejsou tvé cesty a naše myšlenky nejsou tvé myšlenky. Zachovej nás věrné v modlitbě, Pane, neboť ty se nikdy nenecháš předstihnout ve velkorysosti.

Rozmluva s Ježíšem

Zkusím s Ježíšem hovořit o úryvku Písma, který jsem právě četl/a. Co z něj ve mně rozeznělo citlivou strunu? Možná se mi při čtení vybavila něčí slova nebo situace, kterou jsem nedávno prožil/a. Co mi k tomu Boží slovo říká? Jaký význam získávají prožité chvíle v jeho světle?

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku