User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2023-11-24

Boží přítomnost

Čím častěji se obracíme k Bohu,
tím víc vnímáme jeho blízkost.
Den za dnem nás k sobě stále víc
přitahuje milující Boží srdce.

Vnitřní svoboda

Pane, daruj mi svobodu ducha.
Očisti mé srdce a duši,
abych mohl/a radostně žít ve tvé lásce.

Vědomí prožitých chvil

Připomenu si, že jsem stále v Boží přítomnosti.
Skryji se v jeho milujícím srdci. On je mou silou ve chvílích slabosti. Utěšuje mě v mém zármutku.

Po přečtení

Lukáš 19,45-48

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: "Je psáno: 'Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě." Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Při čtení tohoto textu si uvědomte, že vám Ježíš připomíná, že se s vámi chce setkat v pokoji vašeho srdce – ve vašem „domě modlitby“. Aniž bychom si to uvědomovali, často prostor svého srdce zahlcujeme méně důležitými zájmy. Je velkým darem komunikovat s Pánem a snažit se s ním spolupracovat při vytváření prostoru pro to, co je v našem životě skutečně důležité.
  • „Lidé byli okouzleni tím, co slyšeli.“ Když poslouchám Boží slovo nebo si ho čtu, musím to dělat tak, jako bych ho nikdy předtím neslyšel/a. Každý den ke mně přichází čerstvé, originální. Je jako chléb právě vytažený z pece, připravený nasytit mě na celý den.

Rozmluva s Ježíšem

Pamatuji na to, že jsem stále v Boží přítomnosti, představím si Ježíše, jak stojí nebo sedí vedle mne, a řeknu mu všechno, co mám na mysli a co mám na srdci. Hovořím s ním jak přítel k příteli.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku