User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2023-11-24

Boží přítomnost

Pane, pomoz mi, abych se ti otevřel/a,
abych odložil/a stranou starosti tohoto světa.
Naplň mou mysl svým pokojem a svou láskou.

Vnitřní svoboda

Všechno mě může vést k vroucnější lásce a k plnějšímu životu.
Přesto jsou mé tužby často fascinovány prázdnými iluzemi.
Prosím tě, Bože, slaď mé touhy a přání
do harmonické melodie plné života.

Vědomí prožitých chvil

Má duše touží po tvé blízkosti, Pane.
Když obrátím svou mysl k tobě,
vždycky najdu pokoj a spočinutí.

Po přečtení

Lukáš 19,45-48

Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a řekl jim: "Je psáno: 'Můj dům má být domem modlitby', ale vy jste z něho udělali lupičské doupě." Každý den učil v chrámě. Velekněží a učitelé Zákona i přední muži z lidu usilovali o to, aby ho zahubili, ale nevěděli, jak to provést, protože všechen lid (na něm) visel a (rád) mu naslouchal.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Při čtení tohoto textu si uvědomte, že vám Ježíš připomíná, že se s vámi chce setkat v pokoji vašeho srdce – ve vašem „domě modlitby“. Aniž bychom si to uvědomovali, často prostor svého srdce zahlcujeme méně důležitými zájmy. Je velkým darem komunikovat s Pánem a snažit se s ním spolupracovat při vytváření prostoru pro to, co je v našem životě skutečně důležité.
  • „Lidé byli okouzleni tím, co slyšeli.“ Když poslouchám Boží slovo nebo si ho čtu, musím to dělat tak, jako bych ho nikdy předtím neslyšel/a. Každý den ke mně přichází čerstvé, originální. Je jako chléb právě vytažený z pece, připravený nasytit mě na celý den.

Rozmluva s Ježíšem

Někdy mě napadá: Co bych ti asi řekl/a, kdybych tě potkal/a, Pane. Myslím, že bych řekl/a: Děkuji ti, Pane za to, že jsi stále se mnou a pro mě. Vím s jistotou, že byly chvíle, kdy jsi mě nesl, Pane. Temná období svého života jsem překonal/a tvou silou a díky tvé pomoci.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku