User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2024-02-11

Boží přítomnost

Bůh je zde. Byl zde už přede mnou. Chce se mnou být jako můj blízký přítel. Věnuji mu chvíli a pozdravím ho, má mě rád.

Vnitřní svoboda

Tvá smrt na kříži mi získala svobodu.
Mohu žít radostně a svobodně bez strachu před smrtí.
Tvé milosrdenství nezná hranic.

Vědomí prožitých chvil

Má duše touží po tvé blízkosti, Pane.
Když obrátím svou mysl k tobě,
vždycky najdu pokoj a spočinutí.

Po přečtení

Marek 1,40-45

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví." On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Touha je v životě důležitá, protože udává směr a dynamiku. Malomocný věděl, co chce, a věřil, že Ježíš má moc mu to splnit. Přišel v pokoře a prosil z klečící pozice. Ježíš mu vyšel vstříc soucitnou odpovědí. Pane, přicházíme k tobě ve své potřebě, se svou touhou a s naprostou důvěrou, že nám vyjdeš vstříc a uzdravíš naše rány.
  • Je to příběh o uzdravení a dojetí. Přísně vzato se Ježíš neměl malomocného dotknout. Ani malomocný se neměl k Ježíši přiblížit, protože malomocní se museli izolovat a na každého, kdo se k nim přiblížil, volat „nečistý, nečistý“. Pane, pomoz nám, abychom si uvědomili, jak izolujeme sebe i druhé a jak prolomit bariéry stigmatizace, studu a strachu a oslovit v lásce druhé, stejně jako jsi to udělal ty.

Rozmluva s Ježíšem

Co se ve mě rozehrává, co prožívám, když se modlím a uvažuji o Božím slově? Představím si, že Ježíš stojí nebo sedí vedle mě, a otevřu mu své srdce.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku