User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2024-02-12

Boží přítomnost

Milý Ježíši, chci se s tebou dnes setkat a při tom si uvědomuji, že za tebou často přicházím s různými prosbami. Dnes chci prostě být s tebou. Chtěl/a bych, aby se mé srdce naučilo odpovídat na tvou lásku.

Vnitřní svoboda

"V té době mě Bůh vyučoval, jako učitel učí žáka" (svatý Ignác).
Připomenu si, že Bůh mě opravdu má co naučit.
Dej mi, Pane svou milost, ať ti naslouchám, abys mě mohl proměnit.

Vědomí prožitých chvil

Má duše touží po tvé blízkosti, Pane.
Když obrátím svou mysl k tobě,
vždycky najdu pokoj a spočinutí.

Po přečtení

Marek 8,11-13

Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné znamení dáno nebude!" A nechal je, vstoupil znovu na loď a odplul na druhý břeh.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Hledání znamení je v evangeliích známým tématem. Pro mnohé bylo obtížné přijmout Ježíšovo učení a jeho činy, aniž by hledali něco víc. V naší době lidé v mnoha situacích hledají vědecké důkazy. Pane, pomoz nám přejít od racionálního a logického ke kvalitě našeho vztahu s tebou a vydávat svědectví o naší víře v tebe.
  • Ježíš žádosti o znamení nevyhověl. Nedopřál by tak svým posluchačům hlubší víru. Ježíš dával jiná znamení, ale zdálo se, že lidé si je nedokážou vyložit, protože se dívali špatným směrem. Pane, modleme se, abychom viděli a ocenili to, co nabízíš, a měli oči víry, abychom pochopili tvé cesty. Prosíme o Ducha svatého, aby nás také osvítil a inspiroval, Ducha, který nás naučí všemu, co potřebujeme vědět. (Jan 14,26).

Rozmluva s Ježíšem

Co se ve mě rozehrává, co prožívám, když se modlím a uvažuji o Božím slově? Představím si, že Ježíš stojí nebo sedí vedle mě, a otevřu mu své srdce.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku