User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2024-02-16

Boží přítomnost

Ježíši, přicházím dnes k Tobě
s touhou, abys byl se mnou.
Chtěl/a bych Tě milovat, jako Ty miluješ mě.
Ať mě od Tebe nic neodděluje.

Vnitřní svoboda

Poprosím o Boží pomoc,
abych se uvolnil/a od svých starostí
a v modlitbě se více otevřel/a Bohu,
aby hlubší poznání Boha podnítilo mou lásku a ochotu sloužit.

Vědomí prožitých chvil

Jak se dnes cítím?
Jak jsem na tom s Bohem? S ostatními lidmi?
Mám důvod k vděčnosti? Tak poděkuji.
Mám důvod k lítosti? Tak požádám o odpuštění.

Po přečtení

Matouš 9,14-15

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: "Proč se my a farizeové postíme - ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Jan Křtitel byl asketa. Žil na poušti, živil se kobylkami a divokým medem a podobný životní styl doporučoval i svým následovníkům. Ten se velmi lišil od zpráv, které slýchali o Ježíšovi navštěvujícím večeře. Oba způsoby života byly dobré a hodnotné. Pomoz nám, abychom se v tomto postním období postili od všeho, co nás rozděluje a kalí naše vztahy s druhými, a hodovali u všeho, co máme společného, u všeho našeho společného dobra a u všeho, za co máme být vděční.
  • Ježíš svým posluchačům připomněl, že z pozemského hlediska s nimi nebude stále. Měli se radovat a oslavovat, dokud s nimi bude fyzicky a osobně. Pane, ty jsi ženich, náš přítel, který nás zve, abychom se s tebou radovali. Pomoz nám, abychom se i nadále radovali a jásali, protože jsi nám stejně přítomen i nyní, dnes, skrze Ducha svatého.

Rozmluva s Ježíšem

Konverzovat znamená hovořit a naslouchat. Hovořím s Ježíšem, ale měl/a bych se také naučit v tichosti mu naslouchat. Vybavím si něhu v jeho očích a úsměv v jeho očích, když se na mě dívá. Mohu mu zcela upřímně a otveřeně vypovědět své starosti a své snahy. Otevřu mu své srdce a povím mu i o svých obavách a pochybnostech. Požádám ho o pomoc, abych se uměl/a plně odevzdat do jeho péče, protože on ví, co je pro mne dobré.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku