User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2024-03-31

Boží přítomnost

"Stojím u dveří a klepu," říká Pán.
Jaká čest, že ke mně chce přijít
Pán celého světa.
S radostí ho přivítám.

Vnitřní svoboda

"V té době mě Bůh vyučoval, jako učitel učí žáka" (svatý Ignác).
Připomenu si, že Bůh mě opravdu má co naučit.
Dej mi, Pane svou milost, ať ti naslouchám, abys mě mohl proměnit.

Vědomí prožitých chvil

Jak se dnes cítím?
Jak jsem na tom s Bohem? S ostatními lidmi?
Mám důvod k vděčnosti? Tak poděkuji.
Mám důvod k lítosti? Tak požádám o odpuštění.

Po přečtení

Jan 20,1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • V tak krátkém čase prožila Marie Magdaléna tolik emocí. Zpočátku si musela zoufat, když našla hrob prázdný a domnívala se, že Ježíšovo tělo bylo ukradeno. Po tom všem, co se stalo, to bylo jako největší urážka. Víme však, že velmi brzy se Marii Magdaléně zjevil sám Ježíš a její zoufalství a zlomené srdce se změnilo v čirou radost. Kéž nám to pomůže uvědomit si, že Bůh je vždy o krok před námi a že někdy, když se nám zdá, že je mimo dosah, nebo když se vše zdá beznadějné, že skutečně působí a je velmi blízko. Jedno přísloví říká, že „před úsvitem je vždycky největší tma“, a bylo by dobré, kdybychom si to pamatovali i ve vztahu k našemu duchovnímu životu.
  • Dva učedníci přiběhli ke hrobu a našli ho prázdný, jen plátna tam ležela. Jejich význam nebyl jasný. Pak intuitivnější z nich, milovaný učedník, „uviděl a uvěřil“. O této velikonoční neděli se modleme za to, aby v našich srdcích a myslích svitlo pochopení toho, jak Ježíš může vnášet světlo do temných míst našich životů a jak přináší vzkříšení, obnovu a nový život.

Rozmluva s Ježíšem

Jak na mě Boží slovo zapůsobilo? Nedotklo se mě?
Potěšilo mě nebo mě pohnulo ke změně jednání?
Představím si Ježíše, jak sedí nebo stojí vedle mne,
obrátím se k němu a sdělím mu své pocity a dojmy.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku